Branding — Evolta

Evolta, een veelzijdig ingenieurs- en architectenbureau. Ze streven naar een mooie, gebalanceerde wereld, gelukkige mensen in ontwikkeling en duurzame organisaties. Het bureau identificeerde zich met waarden als veerkracht, inventiviteit, openhartigheid en ondernemingszin.

Onze aanpak omvatte het organiseren van focusgroepen met medewerkers, klanten en partners om percepties en verwachtingen over Evolta te meten. De uitkomst onthulde dat de gewenste waarden niet langer overeenkwamen met de percepties. Dit leidde tot een strategische rebranding.

De rebranding gebeurde via co-creatie, waarbij ons team samenwerkte met Evolta-medewerkers. Dit resulteerde in een nieuwe huisstijl met de inspirerende baseline “bridging passion and precision.” De nieuwe branding werd breed toegepast op verschillende media, zoals een website, presentatietemplates, en offline materialen. Het project werd afgesloten met een succesvol verrassingsevent voor klanten. De rebranding heeft als doel Evolta sterker op de markt te positioneren.

i.o. make sense